KANCELARIA KOMORNIKA SĄDOWEGO

ul. Miła 40c, 06-300 Przasnysz

 

czynna codziennie w godz. 8-16

Komornik przyjmuje we wtorki w godz. 8-17

 

Tel. (29) 756 33 06

Fax. (29) 752 22 11

Email: kancelariaprzasnysz@vp.pl

Email: wesoly@przasnyszkomornik.pl

 

 

 

Rachunek Bankowy w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Ostrołęce/(PKO BP S.A.)

nr. 40 1020 3802 0000 1102 0037 9107

 • młotek

   

  SZYBKOŚĆ

   

  SPRAWNOŚĆ

   

  RZETELNOŚĆ

   

  POSZANOWANIE PRAWA

   

  I GODNOŚCI LUDZKIEJ

   

 • ksiazka

   

  SZYBKOŚĆ

   

  SPRAWNOŚĆ

   

  RZETELNOŚĆ

   

  POSZANOWANIE PRAWA

   

  I GODNOŚCI LUDZKIEJ

   

 

 

linia

 

nieruchomosci

 

 


 

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

 


Art. 955. § 1. Obwieszczenie o licytacji należy co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem ogłosić publicznie w budynku sądowym i w lokalu organu gminy, w dzienniku poczytnym w danej miejscowości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej(...)
Art. 962. § 1. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Art. 972. Licytacja odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego.

 

 

ruchomosci

 

 


 

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

 


Art. 8671. § 1. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania(...)

Art. 8672. § 1. Licytacja odbywa się publicznie.
§ 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
§ 3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu(...)
Art. 869. § 1. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował.
§ 2. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy. Od tego czasu należą do niego pożytki ruchomości.

UWAGA! Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.

 

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności kancelarii